Tehnično svetovanje

Reference:

Leto
DU Ptuj enota Kidričevo, ureditev prostorov v Mansardi in ureditev pritličja z kuhinjo 2020
Izvedba plazu Dolena s pilotiranjem 2020
Občina Videm pri Ptuju, cestni program ureditve cest v letu 2020 2020
Obeležje za razstros pepela na pokopališču občine Markovci 2020
Menjava vodovoda v Bukovcih z izvedbo pločnika ob glavni cesti 2020
Rekonstrukcija ceste Sobetinci - Prvenci občine Markovci 2020
Poslovni objekt Blistpak v Sp. Polskavi 2020
Sanacija plazu na cesti Trdobojci za občino Videm 2019
Novi most čez Psičino občina Videm 2019
Ureditev mansarde na občinski stavbi občina Markovci 2019
Industrijska cona občina Majšperk 2019
Izvedba nogometnega igrišča z umetno travo Hajdina 2019
Agromelioracija komasacijskega območja Videm 3 2019
Ograja pokopališča občina Markovci 2018
Rekonstrukcija lokalne ceste občina Hajdina 2018
Pločniki v Bukovcih občina Markovci 2018
Stavba za salon in delavnico - Avtohiša Terbuc Dornava 2017
Športni center Sobetinci, občina Markovci 2017
PP Ptuj - AGRO silosi Celje 2017
Stavba za proizvodnjo peciva in tort, SASTELA d.o.o., Ljutomer 2017
Industrijska stavba - proizvodna dejavnost – skladiščenje, peskanje in barvanje kovinskih konstrukcij, KTS KERN d.o.o., Ptuj 2016
Novogradnja poslovnega objekta v industrijski coni Ptuj, VULKANIZERSTVO Ivan Kolarič 2016
Preureditev trgovine z živili v pekarno s trgovino Lancova vas 2016
Poslovni objekt Montpro d.o.o., Spuhlja 2016
Preureditev objekta POŠTA v Poljčanah v prostore pekarne 2016
Večnamenski pomožni objekt, župnija Velika Nedelja 2015
Tiskarna Ekart d.o.o. Cirkovce 2015
Prizidek k obstoječemu gostinskemu lokalu Ozmec Cvetkovci 2015
Viničarski muzej na Gorci, Občina Podlehnik 2015
Dograditev gostilne Raj Ptuj 2015
Prizidek Stanovanjsko-poslovnega objekta Janko Sirc Podgorci 2015
Kirurški center Toš d.o.o. Ptuj 2014
Odstranitev objekta Špar market ter ureditev območja v naselju Breg 2014
Poslovni objekt skladišče II. faza Bukovci mesnica 'Novi York' 2014
Vodovod Kupčinji vrh in Jelovice 2014
Gradnja športnega objekta Videm pri Ptuju 2014
Prizidek Reseda Markovci 2014
Gospodarski objekt hlev za piščance v k.o. Prvenci 2014
Več stanovanjskih hiš montažne izvedbe podjetja Neopan d.o.o. iz Gornje Radgone 2014
Proizvodno-skladiščni objekt in prizidek k poslovnemu objektu CNC Murko d.o.o. 2014
Župnišče Lovrenc na Dravskem polju 2014
Kolesarska steza v naselju Bukovci - zaselek Siget 2014
Izgradnja pločnika v naselju Stojnci v odseku do naselja Muretinci 2014
Večnamenski center Sobetinci, gasilski dom in dvorana 2013
Prizidava kletnega dela poslovno stanovanjskega objekta za potrebe Mesnice Sirc Podgorci 2013
Energetska sanacija osnovne šole Markovci 2013
Prostori za razstavo stalne zbirke etnološke dediščine z izgradnjo podstrešja z dvigalom občina Markovci 2013
Komasacija kmetijskih zemljišč Markovci 2013
Gradnja kulturno poslovnega centra Majšperk 2012
Izvedba nove ceste Varžič - Mesarič Makole 2012
Obnova kulturnega objekta starotrška hiša Ptujska gora 2012
Poslovno stanovanjski objekt MCK Markovci 2012
Hlev za živino Kosec Mali Brebrovnik 2012
Streha ul. heroja Lacka 6, Ptuj 2011
Rekonstruncija javne poti JP 832970 Bukovci izvedba ceste 2011
Gradnja prizidka objekta TD Polenšak 2011
DOZIDAVA SKLADIŠČA, Reseda d.o.o. v industrijski coni v Markovcih 2011
Prizidek k trgovini Emitt Stojnci 2011
Poslovno skladiščni objekt RE-MONT Ptuj 2010
Kompleks treh stanovanjskih hiš v Bukovcih 2010
Stanovanjski objekt Hebar v Gorišnici 2010
Stanovanjski objekt Medved v Bohovi 2010
Izkoriščanje odpadne toplote v Tovarni proteinskih koncentratov (TPK) Perutnina Ptuj 2009
Turistični objekt v Ženiku 2009
Poslovni objekt Tuning Ptuj 2009
PP Draženci, rekonstrukcija strehe 2009
Stanovanjska hiša Matuš v Kamniku 2009
Nadzidava objekta Sožitje v Ptuju 2009
Gradnja stanovanjskih dvojčkov V Skorbi 2009
Objekt HIT Gorica v Šentilju gradnja nove igralnice z spremljajočimi objekti 2009
Prizidek Boxmark v Kidričevem 2009
Stanovanjski objekt v Smledniku Roman Jareb 2008
Večstanovanjski objekt Virago v Sl. Konjicah 2008
Skladiščni objekt Hidus Formin novogradnja 2008
Gradnja dvojčkov v Medvodah novogradnja 2008
Ambulanta v Bresternici preureditev stanovanjske hiše v zobno ambulanto 2008
Trgovski objekt Pomlad Gerečja vas 2007
Proizvodna hala Jernejšek Trnovec 2007
Adaptacija mlin Korošec 2007
Kager Prizidek - nova hala 2007
Hala Senčar Ptuj 2006
Stanovanjsko poslovni objekt Podgorci 2006
Perutnina SELA zunanja kanalizacija 2005
Perutnina Kidričevo zunanja kanalizacija 2005
Perutnina SELA objekt II. 2004
Perutnina Kidričevo rekonstrukcija objektov 2004
Ko-Trans Muretinci nova hala z pisarnami 2003
Perutnina SELA objekt I. 2002
Markovci Hanželič nova hala v industrijski coni Markovci 2002
Vulkanizerstvo Kolarič Bukovci nova hala 2002
Farme Kidričevo rekonstrukcija objektov in kanalizacije 2001
Hala vzmetarna Formin 2001
Dom upokojencev Ptuj prizidek in rekonstrukcija objekta 2001
Tames Ptuj nova hala z trgovskim delom 2001
Večnamenska dvorana Juršinci telovadnica 2000
Hala Novak Ljutomer 2000
Most za pešce Ljutomer 2000
Dom starejših občanov Ljutomer 1999
VGP Ptuj obnova hale 1999
Posočje obnova objektov po rušitvenem potresu stanovanjski objekti 1999
Laško pivovarna prizidek, gradnja dvigala 1998